Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõuluraamat : [jõululaulud]

Formaat: 20 cm
Lehekülgi: 12
Väljaandja: O. Luik
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1934

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava