Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Eesti Lloydi jõulud 1934 : [reklaamväljaanne]

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 12
Väljaandja: Eesti Lloyd
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1934

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava