Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Meie lastele

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 30
Väljaandja: Kultuur-J. Meister,
Linn: Valga
Väljandmisaasta: 1935

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava