Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Lõunatuule eksirännak : kolm vaatust jõuluseiklusi, tantse ja laule

Paul Rummo

Formaat: 18 cm
Lehekülgi: 41
Väljaandja: Eesti Haridusliit
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1936

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava