Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Meie lastele

A. Tammik

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 22
Väljaandja: Kultuur-Joh. Meister
Linn: Valga
Väljandmisaasta: 1936

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava