Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Vanatühja volinik : laste jõulunäidend 2 vaatuses

Arnold Tulik

Formaat: 18 cm
Lehekülgi: 48
Väljaandja: T. Mutsu
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1937

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava