Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Häädele lastele : [jõulujutte ja -luuletusi]

R. Klaas (koost.)

Formaat: 14x21 cm
Lehekülgi: 15
Väljaandja: Elav Sõna
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1937

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava