Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jumala riigi külv : Eesti südames ja mullas. I, Talve lumes ja härmas

Friedrich Emmanuel Manivald Heinam

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 64
Väljaandja: Eesti Kirik
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1938

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava