Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Lõbusaid lugusid lastele : [jutud]

Carlo Collodi

Formaat: 22 cm
Lehekülgi: 156
Väljaandja: Eesti Kirjastuse Kooperatiiv
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 1938

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava