Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Põhjakuninga juure : jõulunäidend 3 vaatuses

Anton Härma

Formaat: 19 cm
Lehekülgi: 59
Väljaandja: A. Härma
Linn: Paide
Väljandmisaasta: 1938

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava