Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõuluöö : "Elukevade" jõulualbum

E. Kilimit (toim.)

Formaat: 28 cm
Väljaandja: Eesti Baptisti usuühingute Liit
Linn: Tallinn

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava