Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõululapse sõime juures

K. Paldrok (toimet.)

Formaat: 16x21 cm
Lehekülgi: 15
Väljaandja: E.E.L.K. Tallinna Niguliste kogudus
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1941

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava