Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Päikeseratas : [rahvakalendri ja muid tähtpäevi]

Hode Kaljas

Formaat:
Väljaandja: H. Kaljas
Linn: Kohtla-Järve
Väljandmisaasta: 1995

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava