Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Tähekeste juures : [jõulumuinasjutt]

Marta Sillaots

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 31
Väljaandja: Eesti Kirjastus
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1942

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava