Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Sõitsid saanid, sõitsid reed : [praktilisi näpunäiteid aastalõpupühade tähistamiseks]

Imbi Muhel

Formaat: 23 cm
Lehekülgi: 96
Väljaandja: Koolibri
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1991

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava