Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõulud : [jutt]

Dick Bruna

Formaat: 23 cm
Lehekülgi: 26
Väljaandja: Tiritamm
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1992

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava