Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Naeratuste vikerkaar : jõulumuinasjutt

Dagmar Normet

Formaat: 27 cm
Lehekülgi: 18
Väljaandja: Graafiline Produktsioon
Linn: Rapla
Väljandmisaasta: 1992

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava