Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Vares Villemi jõulud : kolm väikest jõulujuttu

Henno Käo

Formaat: 28 cm
Lehekülgi: 16
Väljaandja: Koolibri
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1993

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava