Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Päkapikumaa : heegeldame, koome, õmbleme : lõikeleht, tegemisõpetused, mustrileht

Anne Karu (koost.)

Formaat: 22 cm + 1 mustrileht (60x82 cm)
Lehekülgi: 22
Väljaandja: Minikiri
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1993

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava