Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Meie lapse jõuluraamat : [luuletusi, lugusid ja meisterdamist lastele]

Imbi Muhel

Formaat: 28 cm
Lehekülgi: 63
Väljaandja: Koolibri
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1994

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava