Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Ta tuli omade juurde : jõulumõtisklusi

Toomas Paul

Formaat: 20 cm
Lehekülgi: 104
Väljaandja: EELK Konsistooriumi kirjastusosakond
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1994

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava