Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Eesti rahvakalendri tähtpäevi : "Igal päeval oma ilm, igal tuulel oma tuisk" : [videokursus] : [видеокурс = Эстонский народный календарь

Inna Beljajeva

Formaat:
Väljaandja: Pangloss
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1997

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava