Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Rõõmsaid jõule! : kogumik [lastele]

Astrid Lindgren

Formaat: 26 cm
Lehekülgi: 94
Väljaandja: Tiritamm
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1995

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava