Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Kaunid kingid : sadakond head ideed : tegemisõpetused, lõikeleht

Anne Karu (koost.)

Formaat: 1 lõikeleht : ill
Lehekülgi: 32
Väljaandja: Minikiri
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1995

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava