Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Kogu pere jõulusalme

Ulvi Mustmaa

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 24
Väljaandja: U. Mustmaa
Linn: Võru
Väljandmisaasta: 1997

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava