Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Eesti rahvakombeid läbi aastaringi

Õie Haavik

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 116
Väljaandja: Argo
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 2006

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava