Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõulualbum. 2

Ellen Arnover

Formaat: 24 cm + 1 lõikeleht
Lehekülgi: 31
Väljaandja: Minikiri
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1997

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava