Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõuluimed : [jõulujutlused, -jutud ja -tervitused]

Arpad Arder

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 46
Väljaandja: Rakvere Nelipüha Kogudus
Linn: Rakvere
Väljandmisaasta: 1998

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava