Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jonkadi-jonkadi jõulud tulevad : [lustakaid jõulusalme ja muud lõbusat lugemist pikkadeks pühadeks]

Jüri Paet

Formaat:
Lehekülgi: 104
Väljaandja: Maalehe Raamat
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 1999

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava