Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Täis tähti jumallapse põll : eesti jõululuulet läbi aegade

Vallo Kepp (koost.)

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 375
Väljaandja: Logos
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 2000

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava