Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Võru praostkonna jõulualbum 2001

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 24
Väljaandja: EELK Võru praostkond
Linn: Võru
Väljandmisaasta: 2001

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava