Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõulu ootel : tee ise jõuludeks toredaid asju

Formaat:
Lehekülgi: 16
Väljaandja: Sinisukk
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 2002

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava