Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõuluvana ootajad : [luuletused]

Uno Sikemäe

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 47
Väljaandja: U. Sikemäe
Linn: Viljandi
Väljandmisaasta: 2002

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava