Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõulu-album : [koostatud Akadeemilise Raamatukogu ja Harjumaa Muuseumi materjalide põhjal]

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 18
Väljaandja: Eesti Akadeemiline Raamatukogu
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 2003

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava