Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Päkapikupere piparkoogipood : [värssjutustus]

Asta Vender

Formaat: 25 cm
Lehekülgi: 8
Väljaandja: Steamark
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 2003

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava