Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Loe jõuluvanale salmi : [luuletused]

Asta Laansoo (koost.)

Formaat: 15 cm
Lehekülgi: 46
Väljaandja: A. Laansoo
Linn: Põltsamaa
Väljandmisaasta: 2004

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava