Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Mulgimaa rahvakalender : Halliste, Helme, Karksi, Paistu ja Tarvastu kihelkonnad

Kaija Roosmaa

Formaat:
Väljaandja: Karksi-Nuia Gümnaasium
Linn: Karksi-Nuia
Väljandmisaasta: 2004

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava