Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Meie jõulude lugu

Ants Viires

Formaat: 22 cm
Lehekülgi: 172
Väljaandja: Eesti Entsüklopeediakirjastus
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 2005

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava