Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Igas talus oma taar : rahvapärimusi Kursi ja Äksi kihelkonnast

Virve Tamm

Formaat:
Väljaandja: Tartu Ülikooli Kirjastus
Linn: Tartu
Väljandmisaasta: 2004

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava