Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõuluvana kodu jõulud : jõulunäitemängud suurtele ja väikestele

Margus Oopkaup

Formaat: 24 cm
Lehekülgi: 77
Väljaandja: Tänapäev
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 2005

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava