Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Päkapikul päevad segi : [luuletused]

Olivia Saar

Formaat: 19 cm
Lehekülgi: 36
Väljaandja: TEA Kirjastus
Linn: Tallinn
Väljandmisaasta: 2006

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava