Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Neli jõulutükki : [näidendid lasteaia- ja algkoolilastele]

Jüri Kaldmaa

Formaat: 21 cm
Lehekülgi: 56
Väljaandja: Vilep&Vallik
Linn: tartu
Väljandmisaasta: 2006

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava