Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Jõulutuledes Eestimaa = Christmas lights around Estonia = Рождественские огни Эстонии : [fotoalbum]

Märt Lõhmus

Formaat: 17x25 cm
Lehekülgi: 126
Väljaandja: Kuma
Linn: Paide
Väljandmisaasta: 2006

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava