Rahvakalendri alase kirjanduse andmebaas

Kuuseebu : valitud jõululuuletusi läbi aegade

Contra

Formaat: ill. ; 16 cm
Lehekülgi: 31
Väljaandja: Mina Ise
Linn: Piitsaküla
Väljandmisaasta: 2006

Tagasi eelmisele lehele


Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava