Rahvakalendrilaulude andmebaas

Heliplaadid

kohaviitliiktekstitüüprefräänkhk (elukoht)teisi elukohtilauljavanus/sünnia/eluakogumisastaI kogujaII koguja (ja III)märkusiviisi vormheliulatusviisi iseloom/tüüplaulmisest

Magnetofonisalvestused

kohaviitliiktekstitüüprefräänkhk (elukoht)teisi elukohtilauljavanus/sünnia/eluakogumisastaI kogujaII koguja (ja III)märkusiviisi vormheliulatusviisi iseloom/tüüplaulmisest

Veebikeskkond ja andmebaas on valminud Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskuse projekti „LABOR: Eesti suulise, kirjaliku ja audiovisuaalse rahvuskultuuri ressursside digiteerimine ja neile juurdepääsu tagamine” (EU 22447) osana.

© 2007 Taive Särg, LABOR
Teostus: Urania


Eesti Riiklik Arengukava