ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
    norutas kui Andsu Aadu Koigo kõrtsi laua peal
süntaktiline struktuur:
    tegusõnafraas
näited:
    Norutas kui Andsu Aadu Koigo kõrdsi lavva pääl -. murelikule.
levikuala:
    Kan, Kooraste
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0