ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  noorik noron, perse tsoron
süntaktiline struktuur:
  peasõnata sekundaartarind
näited:
  Noork noron, perse tsoron, usse ette kusse, laste pääle käände.

  Noorik norri, perse torri, igal päeval irri-orri.

  Juba noorik norun ja moka torun.

  Noorik nurtsu, perse turtsu.

  Noorik nurkas, persse nortsus, vana aga moor neitsike.
levikuala:
  Hää, Alevi
  Kan
  Pöi, Mägi-Kurdla
  Räp
  Urv
  Vil
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0