ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nina norgu laskma
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Nüid laseb küll nina norgu, oo häbi.

  Ärand nina norgu lase, egas luotust kautada maksa.

  Misa nõnast ribahusi laset.

  Nina norgulasmene ei aita änam kedagi.

  Nina norgulasmene ei tee terves.

  Pangu nina norgulasjad kaasid ette.
levikuala:
  Han
  Han, Ridase
  Har, Mõniste
  Iis, Uhe
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0