ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

fraseologism:
  nina hõlma alla pistma
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Pistab nina hõlma alla.

  Nina häbiga hõlma alla pistma.

  Ei ta tohi oma nina enese põue pista.

  Ma käkke silmi käüssehe.
levikuala:
  Vas, Raudoja
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0