ALUSTUSEKS • MATERJAL • FRASEOLOGISMID • LÜHENDID • JUHEND • LAADI ALLA • SQL päring

Eesti fraseologismide elektrooniline alussõnastik - FES

Mõistepuu

KATEGOORIAD

fraseologism:
  tagaselja rääkima
süntaktiline struktuur:
  tegusõnafraas
näited:
  Rääkis tagaselja, suu sisse ei ilgend üelda.

  Mina tagaselja ei räägi.

  Tagaselja riakima.

  Nüid on teise oma hamba alle saand, närib aga tagaselja.

  Teisi tagaselja põhjama.

  Pahandab liig palju teist tagaselja.

  Tagaseljä muda kõneldasse.

  Miu peräst laima tagasellä.

  Tagasella kõnelts iki halba.

  Tõist inimest ei kästa küll tagasella kõnelte.

  Sie täma elu, kui teisi saab selja taga põhjada.

  Va Juula ässitab seda Manni ühtlast mu vastu üles, muudkut sossib salaja selja taga.

  Selja taga räägib tõist, aga saab kokko, siis pueb või perse.

  Sella taga reakima.

  Teist seljä taga riäkmä.

  Sala kõneleb seljä taga.

  Rääkivad sela taga.

  Misa käüt minnu sällä takan sõimatõn.

  Ta muud ei tii, tõist sellä taga hõõrup.

  Sällä takan tõrvas sinnu, nii et mustõmbat inäp ei olõki ilman.

  Ärä tõrva tõisi sällä taka.

  Räägib tagaperse, suu sisse ei julge öelda.

  Reägib teist tagapersse.

  Tagaperse riakima.

  Kes see tahab, et teda tagaperse räägitase.

  Kui rääkimist on, siis pead silma rääkima, mette tagaperse.

  Miks nääd ei ütle suu sise, muudkui tagaperse ottavad läbi.

  Mesa täst ikka öhtepuhku tagaperse räägid.

  Tagaperse sorivad ta läbi, suu eden küll hüvä.

  Jugatasse (siunatakse) teist tagapersse tüki aega ää.

  Tagaselja persse rääkima.

  Tagaperses rääkima.

  Räägib sedäsi tagapersi.

  Mis see teeb, rääkigu eest mind ennast ehk taka mu perset.
levikuala:
  Amb, Tapa
  Har, Mõniste
  Iis, Tudulinna
  Iis, Uhe
  Juu, Toomja
  Jäm, Hänga
  Jõh, Kohtla
  Kaa, Kellamäe
  Khk, Atla
  Khk, Kalmu
  Kod, Assikvere
  Krk, Ainja
  Krk, Metsakuru
  Kuu, Viinistu
  Kõp, Suure-Kõpu
  Lüg
  Lüg, Reo
  Mar, Haeska
  Puh, Pori
  Pöi, Ollamäe
  Ris, Vilivalla
  Tõs, Kastna
  Tür, Alliku
  Urv, Vaabina
  VJg, Roela
  Vil
vanasõnaseosed:
  EV 10860: Kes mulle suust suhu räägib, see räägib minuga, aga kes tagaselja räägib, see räägib minu persega.
©2011 Asta Õim, Katre Õim, Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika OsakondISBN 978-9949-446-81-0